Teenused

TEENUSED

Torutööd

  • Septikute, biopuhastite paigaldus ja müük
  • Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus
  • Joogiveesüsteemide ehitus eramajadele
  • Drenaaži- ja sademeveetorustike ehitus
  • Maakütte välistorustike ehitus

Tehnika rent

  • Kaevetööd ekskavaatoritega 1,5t – 25t.
  • Kallurite rent kv. 10t – 28t

Puistematerjali vedu

  • Suuremahuline puistematerjalide vedu