presentation

Mõned meie teenused :

  • Septikute, biopuhastite paigaldus ja müük
  • Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus
  • Joogiveesüsteemide ehitus eramajadele
  • Drenaaži- ja sademeveetorustike ehitus
  • Kaevetööd ekskavaatoritega 1,5t – 25t.
  • Kallurite rent kv. 10t – 28t
  • Suuremahuline puistematerjalide vedu

 

 

Tegevusala Number Kehtivuse algus
Projekteerimine EEP002087 18.02.2011
Ehitamine EEH003058 17.01.2008
Omanikujärelevalve EEO002449 18.02.2011

 

Firmast

OÜ Jüritoru on asutatud aastal 2007.a., et aidata maal elavaid talunikke, maamaja või suvila omanikke, kohalikke omavalitsusi või ehitusettevõtteid vee – ja kanalisatsiooni probleemide lahendamisel.

Omame kvalifitseeritud tööjõudu ja kõiki vajalikke uuendatud seadmeid ning parendatud meetodeid tööde teostamiseks. Ettevõtte omanikud ise osalevad igapäevaselt ehitustööde teostamise juures ning on suurte toruehitusalaste kogemustega.

Müüme ja paigaldame vee ja kanalisatsiooni torustikke, reoveemahuteid, imbsüsteeme, biopuhasteid, veepumpasid ja hüdrofoore.

Pikk kogemus torutööde alal aitab leida lahenduse igas majapidamises kõikjal üle Eestimaa.

Küsi ja me soovitame ning teeme punktuaalse pakkumise. Abistame nõustamisest kuni projekteerimise ja  kasutusloa taotlemiseni välja.

Ettevõtte kindlateks plussideks on: hea hind ja kiire töö, pikk garantiiperiood, tasuta nõustamine.

Võta ühendust ja küsi nõu!